Niezalogowany
zmień rozmiar:

Witamy w elektronicznym systemie NABO.

Na tej stronie możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowymi klikając w opcję „Wypełnij nowy wniosek

W celu zapoznania się z propozycjami szkół podstawowymi prosimy odwiedzić Menu „Oferty placówek”.


Podstawowe informacje

Wnioski można składać do 3 wybranych szkół.

W tym roku wyjątkowo ze względu na sytuację epidemiologiczną rekrutacja odbywa się w większości elektronicznie. Kandydat będzie mógł wypełnić podanie wyłącznie w formie elektronicznej bez konieczności dostarczenia wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Kolejnym krokiem będzie konieczność dostarczenia skanu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Skan należy wysłać poprzez konto utworzone w systemie NABO w terminie od 26 czerwca do 10 lipca. Kolejnym etapem będzie przesłanie skanu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Skan należy przesłać w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia. Oryginały tych dokumentów uczeń będzie zobligowany dostarczyć do szkoły w dniach 13 – 18 sierpnia jako potwierdzenie woli nauki. 


Rekrutacja ID: 137; Wersja: 20.152.311.2191 Harmonogram ID: 601;