Niezalogowany
zmień rozmiar:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać wypełniony elektronicznie i zatwierdzony w terminie od 20 maja do 14 czerwca do godziny 15:00

od 21 czerwca do 5 lipca do godziny 15:00  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

od 11 do 17 lipca do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

18 lipca o godzinie 11:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów


W przypadku problemów związanych z działaniem systemu Nabo prosimy o kontakt pod adresem we@um.kalisz.pl

Rekrutacja ID: 161; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 924;