Niezalogowany
zmień rozmiar:

Witamy w elektronicznym systemie NABO.

Na tej stronie możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowymi klikając w opcję „Wypełnij nowy wniosek

W celu zapoznania się z propozycjami szkół podstawowymi prosimy odwiedzić Menu „Oferty placówek”.

 Podstawowe informacje

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie głównie w formie elektronicznej.Kandydat jest zobowiązany wypełnić i zaakceptować podanie elektronicznie, a następnie zgodnie z harmonogramem przesłać poprzez swoje konto w systemie Nabo skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo. Dopiero w celu potwierdzenia woli nauki w szkole kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz oryginał świadectwa do szkoły,do której został zakwalifikowany.


Przypominamy, że w przypadku szkół zawodowych konieczne jest przedstawienie zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. W związku z tym prosimy o zwrócenie się do szkoły zawodowej stanowiącej pierwszy wybór o wydanie stosownego skierowania do lekarza.

W trakcie rekrutacji kandydat może wybrać trzy szkoły, a w ramach wybranych szkół nawet po kilka oddziałów.

Terminar zrekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać wypełniony elektronicznie i zaakceptowany w terminie od 16 maja do 20 czerwca do godziny 15:00

od 24 czerwca do 12lipca 2022 r. do godziny 15:00  uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o skan kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


20 lipca 2022 r. od godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów


od 20 lipca do 1 sierpnia 2022r. do godziny15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty


2 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Rekrutacja uzupełniająca

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej powinien zostać złożony od 3 do 5sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

16 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

26 sierpnia 2022 r. godzina13:00 szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

 

Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony w terminie od 16 do 31 maja2022 r. do godziny 15.00

W dniu 6 czerwca 2022r. godzina 15:30 zostanie przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych

Do 20czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyniku sprawdzianu kompetencji językowych

 

Terminy rekrutacji do Oddziałów Przygotowania Wojskowego

Wniosek o przyjęcie
powinien zostać złożony w terminie od 16 do 31 maja 2022 r. do godziny 15.00

Próba sprawności fizycznej  – test szybkości 4 x 10 (każdy kandydat) bieg na1000 m. i 800 m.
w dniach: 7 czerwca 2022 r. - bieg na 1000 m. chłopcy - godz. 9:00 -11:00,
8 czerwca 2022 r. – bieg na 800 m. dziewczęta - godz. 9:00 -11:00,
14 czerwca 2022 r. godz. 12:00 - ogłoszenie wyników  próby sprawności fizycznej.

W przypadku problemów związanych z działaniem systemu Nabo prosimy o kontakt pod adresemwe@um.kalisz.pl

Rekrutacja ID: 149; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 759;