Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówek
Pytanie 1.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:
Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie kandydat został przyjęty. Logowanie umożliwi dostęp do wyników WYŁĄCZNIE kandydata.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” informację o wyniku naboru będzie można uzyskać w placówce wybranej podczas rekrutacji.


Pytanie 2.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji.


Pytanie 3.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić "Wniosek" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Pytanie 4.

Czy w placówce drugiego wyboru będziemy mieli mniejsze szanse niż rodzice, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność wpłynięcia wniosku, jak również kolejność wyboru placówki. Jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak dziecko, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych. Pytanie 5.

Jak zmienić swój wybór na etapie "Ewentualna zmiana preferencji kandydatów"?

Odpowiedź:

Należy zgłosić się do placówki pierwszego wyboru z prośbą o cofnięcie akceptacji podania (przywrócenie wniosku do edycji).
Następnie placówka lub kandydat przez stronę rekrutacyjną zmienia preferencje.


Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 702;